Loading...

Araç - Trafik Sigortası

Araç Kasko Sigortası Nedir?

Kasko, hasar ve kaza durumlarında aracında ortaya çıkan zarar masraflarını karşılar. Bu sayede yüksek hasar masraflarına karşı bütçeni korur.
Teminatlar

Kaza Sonucu Vefat Sigortalının uğrayacağı bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde vefat etmesi sonucu sigorta bedeli, poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine, ödenir. Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık
Bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde sakat kalmasına sebep olursa, sigorta bedeli, genel şartlarda yazılı oranlar dahilinde kendisine ödenir.

Zorunlu Trafik Sigortası Trafik Sigortası Nedir?

Trafik sigortası, aracınla kaza yapman durumunda karşı tarafa ve üçüncü kişilere verdiğin hasar masraflarını karşılayan zorunlu bir araç sigortasıdır. Yani karşı tarafta meydana gelebilecek maddi ve bedensel zararları teminat limitleri kapsamında ödeyerek bütçeni korur.

Araç Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta çeşididir. Trafiğe çıkan araçlar değişik kazalara yol açarak, can kaybına veya maddi hasara yol açabilirler. Zorunlu Trafik Sigortası araçların karıştıkları kazalarda karşı tarafa verdikleri zararı aracın kusuru nisbetinde ve belirli bir orana kadar karşılamaktadır. Zorunlu trafik sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz, sadece zarar verdiği diğer aracın zararını karşılar.

Kasko Sigortası

Çarpışma ve Kaza Sonrası
Araçlarınızın değerinde korunmasını sağlar
Kasko, poliçede belirtilen ve karayolunda kullanılma izni olan motorlu ve motorsuz tüm kara araçlarından doğan risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan oluşacak maddi zararları ve hasarları teminat altına alır.
Kredi / kira bedeli
Otomatik hasarınız olduğunda kredinizin ödenmesine yardımcı olur
Aracınızın veyahut taşıtınızın gerçek bedellerinde ve aynı oranlarda alınmasını ve gerekli yol yardımı servis gibi hizmetleri de kapsayan durumlarda yardımcı olur.

Sigorta Kapsamımız

Motosiklet

Filo

Ferdi Kaza Sigortası

RVs

ATVs / Off-Road Araçları

Tırlar

Snowmobil

Kamyonlar

Minibüs,Otobüs

Kamyon kamyonet

İletişim Geç